Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 139 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 139 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy vẽ trên giấy kẻ ô đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo...

Hoạt động 3 trang 139 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Hãy vẽ trên giấy kẻ ô đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian trong thi nghiệm trên.. Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Hãy vẽ trên giấy kẻ ô đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian trong thi nghiệm trên.

– Trục nằm ngang là trục thời gian, ghi cảc giá trị thời gian theo phút, mỗi cạnh ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1 phút.

– Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ, ghi các giá trị theo 0C mỗi cạnh ô vuông nằm trên trục này biểu thị 40C

Quảng cáo

– Gốc của trục thời gian là phút 0. Gốc của trục nhiệt độ là 400C

Nhận xét về dạng của đường biểu diễn.

Vẽ đường biểu diễn nhiệt độ của nước theo thời gian

 

Đường biểu diễn gồm hai đoạn: Một đoạn nằm nghiêng và một đoạn nằm ngang