Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 57 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 57 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực...

Hoạt động 5 trang 57 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Em hãy đo lực để kéo đứt một sợi tóc được chập đôi.

Quảng cáo

Móc đoạn giữa của một sợi tóc dài khoảng 20 cm vào một đầu lực kế lò xo. Dùng tay giữ chặt hai đầu của sợi tóc như hình HI0.8. Giữ lò xo nằm dọc theo phương của sợi tóc. Kéo từ từ lực kế ra xa để làm căng sợi tốc cho đến khi sợi tóc bị đứt. Đọc số chỉ của lực kế ngay trước khi sợi tóc đứt, ta được kết quả cần đo.

Học sinh đọc và thực hành theo hướng dẫn.