Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 6 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 6 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi đun li giấy và nước, nhiệt độ của chúng chỉ tăng đến 1000C thì không tăng...

Hoạt động 6 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6.  . Bài: Chủ đề 24: Sự sôi

Quảng cáo

Hãy trả lời vấn đề nêu ra ở ban đầu: Có thể luộc chín quả trứng trong một chiếc li giấy đựng nước hay không?

Khi đun li giấy và nước, nhiệt độ của chúng chỉ tăng đến 1000C thì không tăng nữa vì khi nước sôi và chưa cạn hết, nhiệt độ của nước không thay đổi ở nhiệt độ 1000C, giấy chưa thể cháy được nên các em có thể đun sỏi nước trong li vài phút đề làm chín quả trứng. Nếu có điều kiện, các em hãy làm thí nghiệm xem nhé.