Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 1 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 1 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Gọi x là khối lượng của mỗi viên bi, viết hệ thức liên hệ giữa khối lượng của...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 1 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Gọi x là khối lượng của mỗi viên bi, viết hệ thức liên hệ giữa khối lượng của các vật ở đĩa cân sau :

Gọi x là khối lượng của mỗi viên bi, viết hệ thức liên hệ giữa khối lượng của các vật ở đĩa cân sau :

Quảng cáo

Hệ thức liên hệ giữa khối lượng của các vật ở đĩa cân là:

\(60 = 20 + x.8\)Chia sẻ