Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 15 trang 25 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 15 trang 25 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Để hoàn thành bài thi cho môn Kĩ năng sống, bạn Hà phải đi bộ mất 1 giờ, sau đó...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 15 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Để hoàn thành bài thi cho môn Kĩ năng sống, bạn Hà phải đi bộ mất 1 giờ, sau đó chạy 30 phút. Biết rằng vận tốc và tổng quãng đường hoàn thành là 5 km.

Để hoàn thành bài thi cho môn Kĩ năng sống, bạn Hà phải đi bộ mất 1 giờ, sau đó chạy 30 phút. Biết rằng vận tốc và tổng quãng đường hoàn thành là 5 km. Hãy viết phương trình thể hiện tổng quãng đường Hà đã hoàn thành với vận tốc đi bộ là x (km/h).

Đổi 30 phút \(= \dfrac{1 }{ 2}\) giờ

Quảng cáo

Vận tốc chạy là: \(2.x\) (km/h)

Quãng đường Hà đi bộ là: \(x.1 = x\) (km); Quãng đường Hà chạy là: \(2x.\dfrac{1 }{ 2} = x(km)\)

Vì tổng quãng đường hoàn thành là 5km nên ta có phương trình: \(x + x = 5\)Chia sẻ