Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 17 trang 25 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 17 trang 25 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho một mảng tường hình thang có diện tích là 300m2. Nếu chiều cao là 20m và chiều dài ...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 17 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho một mảng tường hình thang có diện tích là 300m2. Nếu chiều cao là 20m và chiều dài một cạnh đáy là 16m, thì chiều dài cạnh đáy còn lại là bao nhiêu ?

Cho một mảng tường hình thang có diện tích là 300m2. Nếu chiều cao là 20m và chiều dài một cạnh đáy là 16m, thì chiều dài cạnh đáy còn lại là bao nhiêu ?

Gọi chiều dài cạnh đáy còn lại là x (m)

Diện tích mảng tường hình thang là: \(\dfrac{{(x + 16).20}}{2}({m^2})\)

Theo đầu bài ta có phương trình: \(\dfrac{{(x + 16).20}}{2} = 300\)

Quảng cáo

\( \Leftrightarrow 10(x + 16) = 300\)

\( \Leftrightarrow x + 16 = 30 \)

\(\Leftrightarrow x = 30 – 16\)

\(\Leftrightarrow x = 14\)

Vậy chiều dài cạnh đáy còn lại là 14mChia sẻ