Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 18 trang 25 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Bài tập 18 trang 25 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Tìm ngày sinh của thầy giáo....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 18 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm ngày sinh của thầy giáo.

Tìm ngày sinh của thầy giáo.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các bạn lớp 8A muốn biết được ngày tháng năm sinh của thầy giáo dạy Toán. Bạn lớp trường hỏi và thầy trả lời:

Tôi sinh tháng 8 năm 1970 còn ngày sinh của tôi là đáp số bài toán sau: “Ngày sinh của tôi cộng với 4, nhân tổng nhận được với 5, được bao nhiêu đem trừ đi 10, nhân hiệu với 3, rồi cộng thêm 15. Tất cả đem chia cho 15 được kết quả 15.”

Em hãy giúp các bạn giải quyết bài toán này nhé.

Quảng cáo

Gọi ngày sinh của thầy giáo là x thì phương trình thể hiện kết quả là:

\(\left\{ {\left[ {(x + 4).5 – 10} \right].3 + 15} \right\}:15 = 15\)

Giải phương trình:

\(\eqalign{  & \left\{ {\left[ {(x + 4).5 – 10} \right].3 + 15} \right\}:15 = 15  \cr  &  \Leftrightarrow \left[ {(x + 4).5 – 10} \right].3 + 15 = 225  \cr  &  \Leftrightarrow \left[ {(x + 4).5 – 10} \right].3 = 210  \cr  &  \Leftrightarrow (x + 4).5 – 10 = 70  \cr  &  \Leftrightarrow (x + 4).5 = 80  \cr  &  \Leftrightarrow x + 4 = 16 \cr&\Leftrightarrow x = 12 \cr} \)

Vậy thầy giáo sinh ngày 12 tháng 8 năm 1970Chia sẻ