Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 5 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 5 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Hãy so sánh x + 2 với y + 2....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 5 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho x < y. Hãy so sánh x + 2 với y + 2.

Cho \(x < y\). Hãy so sánh \(x + 2\) với \(y + 2.\)

Quảng cáo

Vì \(x < y\) nên \(x + 2 < y + 2\)Chia sẻ