Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 7trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập...

Bài tập 7trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hòa có số bút nhiều hơn Bình. Nếu cả hai cùng được tặng ba cây bút thì ai có số bút ...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 7 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hòa có số bút nhiều hơn Bình. Nếu cả hai cùng được tặng ba cây bút thì ai có số bút nhiều hơn.

Hòa có số bút nhiều hơn Bình. Nếu cả hai cùng được tặng ba cây bút thì ai có số bút nhiều hơn.

Gọi a, b lần lượt là số bút của Hòa và Bình thì: \(a> b\)

Quảng cáo

Nếu cả hai cùng được tặng ba cây thì số bút của Hòa là \(a + 3\) và của Bình là \(b + 3\)

Từ \(a > b\) suy ra \(a + 3 > b + 3\)

Vậy nếu cùng được tặng ba cây bút thì Hòa có số bút nhiều hơnChia sẻ