Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 9trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập...

Bài tập 9trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Với biển báo giao thông ở hình a thì phương tiện giao thông phải có vận tốc v (km/giờ) ...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 9 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Với biển báo giao thông ở hình a thì phương tiện giao thông phải có vận tốc v (km/giờ) thỏa mãn:

Với biển báo giao thông ở hình a thì phương tiện giao thông phải có vận tốc v (km/giờ) thỏa mãn:

a) v > 50                      b) v < 50

c) \(v \le 50\)                    d) \(v \ge 50\)

Quảng cáo

Với biển báo giao thông có hình a thì phương tiện giao thông phải có vận tốc v (km/h) thỏa mãn \(v \le 50\)Chia sẻ