Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 1 trang10 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập...

Hoạt động 1 trang10 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Một công ti đã tài trợ áo phao cho học sinh hai xã A và B ở vùng lũ lụt miền Trung....

Chia sẻ
1. Mở đầu về phương trình – Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Một công ti đã tài trợ áo phao cho học sinh hai xã A và B ở vùng lũ lụt miền Trung. Số áo phao học sinh xã A nhận nhiều hơn xã B là 42 cái. Gọi x là số áo phao xã A nhận được.

Một công ti đã tài trợ áo phao cho học sinh hai xã A và B ở vùng lũ lụt miền Trung. Số áo phao học sinh xã A nhận nhiều hơn xã B là 42 cái. Gọi x là số áo phao xã A nhận được.

Hãy điền vào ô trống để hoàn thành các phát biểu sau :

a) Số áo phao xã B nhận được là : \(x –  \ldots \)

b) Cho biết số áo phao xã B nhận được là 120 cái. Hệ thức liên hệ số áo phao nhận được của học sinh hai xã A và B là :

              \(120 = x –  \ldots \)

Quảng cáo

 

Số áo phao xã B nhân được là \(x – 42\)

b) Cho biết số áo phao xã B nhận được là 120 cái. Hệ thức liên hệ số áo phao nhận được của học sinh hai xã A và B là: \(120 = x – 42\)Chia sẻ