SBT Văn 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Văn 11
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 99 SBT
Sưu tầm những bài (đoạn) văn hay, trong đó tác giả sử dụng kết hợp thành công các thao tác lập luận khác nhau.
Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt SBT Ngữ Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 55 SBT...
Hãy phân tích những ngữ liệu dưới đây về mặt từ ngữ (chú ý những từ ngữ in đậm) để chứng minh Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.
Soạn bài Người trong bao – SBT Văn lớp 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 65
Nhập vai Bê-li-cốp để kể lại truyện ngắn Người trong bao bằng ngôi thứ nhất.
Kiểm tra tổng hợp cuối năm Văn 11 tập 2: Câu 1, 2, 3 trang 118 SBT Văn 11 tập 2
1. Hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây:
Ôn tập Phần Tập Làm Văn Văn lớp 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 116 SBT
Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học phần Làm văn trong SGK Ngữ văn 11.
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SBT Văn
1. Hãy viết bản tóm tắt cho một trong những văn bản nghị luận sau:
Quảng cáo


Ôn tập phần Tiếng Việt: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SBT Văn trang 109
1. Phân tích biểu hiện về tính chung của ngôn ngữ xã hội và nét riêng của lời nói cá nhân trong đoạn thơ sau:
Tóm tắt văn bản nghị luận SBT Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 106
a) Vấn đề và mục đích nghị luận của văn bản “Xin đừng lãng phí nước”, có thể nói, đã thể hiện rõ ngay ở đầu đề. Tác giả muốn, qua bài viết, bàn về một thực trạng rất đ
Một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận -SBT Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96
Phân tích xung đột trong đoạn trích Tình yêu và thù hận (trích kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia).

Luyện tập

Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân, các thông số cơ bản bằng bao nhiêu...
Bài 5: Hình chiếu trục đo - Câu 3 trang 31 SGK Công nghệ 11. Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều và...
Bài 3 trang 51 SBT Sinh 11 Quan sát hình dưới đây, cho biết phản ứng của thân và rễ cây đối với sự
Bài 3 trang 51 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 : Quan sát hình dưới đây, cho biết phản ứng của thân và...
Bài 1 trang 94 Sách bài tập Sinh 11: Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản...
Bài 1 trang 94 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh...
Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn của Nhật Bản
Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn của Nhật Bản....
Bài 2 trang 82 Toán 11: Bài 1. Phương pháp quy nạp Toán học
Bài 2 trang 82 sgk toán 11: Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học. Bài 2. Chứng minh rằng ...