SBT Văn 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Văn 11
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 99 SBT
Sưu tầm những bài (đoạn) văn hay, trong đó tác giả sử dụng kết hợp thành công các thao tác lập luận khác nhau.
Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt SBT Ngữ Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 55 SBT...
Hãy phân tích những ngữ liệu dưới đây về mặt từ ngữ (chú ý những từ ngữ in đậm) để chứng minh Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.
Soạn bài Người trong bao – SBT Văn lớp 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 65
Nhập vai Bê-li-cốp để kể lại truyện ngắn Người trong bao bằng ngôi thứ nhất.
Kiểm tra tổng hợp cuối năm Văn 11 tập 2: Câu 1, 2, 3 trang 118 SBT Văn 11 tập 2
1. Hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây:
Ôn tập Phần Tập Làm Văn Văn lớp 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 116 SBT
Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học phần Làm văn trong SGK Ngữ văn 11.
Quảng cáo


Ôn tập phần Tiếng Việt: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SBT Văn trang 109
1. Phân tích biểu hiện về tính chung của ngôn ngữ xã hội và nét riêng của lời nói cá nhân trong đoạn thơ sau:
Ôn tập phần Văn học Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 103 SBT Văn 11
Thơ mới khác với thơ trung đại như thế nào?
Một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận -SBT Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96
Phân tích xung đột trong đoạn trích Tình yêu và thù hận (trích kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia).

Luyện tập

Bài 5.10 trang 42 SBT Hóa 11 Nâng cao: Công thức phân tử của X là
Bài 5.10 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. A. một chất.       B. hai chất.       C. ba chất.      D.bốn chất....
Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách
Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11. NM là đường trung tuyến của tam giác cân BNC. Bài 5. Khoảng cách ...
Câu 3.9 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Hãy điền các số thích hợp vào các ô...
Câu 3.9 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Bài 2. Dãy số Cho dãy số (left(...
Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.
Bài 39: Ôn tập phần Chế tạo cơ khí - Câu 18 trang 163 SGK Công nghệ 11. Hãy nêu ví dụ về ô...
Bài 1 trang 170 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Tính các giới hạn sau
Tính các giới hạn sau . Bài 1 trang 170 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Ôn tập chương...