Vở bài tập Toán lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 5 (VBT - SBT Toán 5). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài tập chương 1,2,3,4,5 đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
TOÁN LỚP 5 TẬP 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

Chương 3. Hình học

Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5. Ôn tập

Tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2: Bài 175. Tự kiểm tra

Tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. Giải Phần 1 câu 1, 2 3, 4, 5 trang 134, phần

Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171...

Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải Phần 1 câu 1, 2 3 trang 132, phần 2 câu

Luyện tập chung trang 130 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171...

Luyện tập chung trang 130 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải Phần 1 câu 1, 2 3 trang 130, phần 2 câu

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 +...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 +...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126

Câu 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 124 bài 170

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 +...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122

Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 168. Ôn tập về...

Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 119 bài 168 Vở bài

Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 +...

Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 116 bài 167 Vở bài

Câu 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 +...

Câu 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 115 bài 166 Vở bài

Luyện tập

Bài 3 trang 80 SGK Toán lớp 5, Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm...
Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ,...
Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.
Châu Phi - Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.. Tên các cao nguyên...
Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,.. đối với môi trường đất: Bài 66: Tác động của...
Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu... đối với môi trường đất: Bài 66: Tác động của...
Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu trang 76 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2, 1....
Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu - Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ...
Bài 2 trang 150 sgk Toán 5, Viết số thập phân có.
Viết số thập phân có.. Bài 2 trang 150 sgk toán 5 - Tiết 142. Ôn tập về số thập phân Viết số thập...