Vở bài tập Toán lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 5 (VBT - SBT Toán 5). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài tập chương 1,2,3,4,5 đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
TOÁN LỚP 5 TẬP 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

Chương 3. Hình học

Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5. Ôn tập
Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 +...
1. Khoảng thời gian từ lúc 8 giờ kém 10 phút đến lúc 8 giờ 30 phút là :

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2: Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
1. Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :
Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng \({2 \over 3}\) chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Mỗi viên gạc

Luyện tập

Bài 3 trang 137 sgk Toán 5 luyện tập, Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút.
Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút.. Bài 3 trang 137 sgk toán 5 luyện tập...
Bài 3 trang 16 sgk Toán 5, Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. Bài 3 trang 16 sgk toán 5 - Tiết 13 luyện tập chung ...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 Bài 49. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Một mảnh vườn hình chữ nhật có...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 vở bài tập môn Toán lớp 5 tập 1: Bài 5. Số thập phân
Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết phân số thập phân thích hợp vào...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 95 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 78. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Một cửa hàng bán 240kg gạo, trong...