Vở bài tập Toán lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 5 (VBT - SBT Toán 5). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài tập chương 1,2,3,4,5 đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
TOÁN LỚP 5 TẬP 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

Chương 3. Hình học

Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5. Ôn tập
Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 +...
1. Khoảng thời gian từ lúc 8 giờ kém 10 phút đến lúc 8 giờ 30 phút là :
Quảng cáo


Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2: Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
1. Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :
Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng \({2 \over 3}\) chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Mỗi viên gạc

Luyện tập

Bài 1 Phần 2 trang 179 sgk Toán 5, Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên.
Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên.. Bài 1 Phần 2 trang 179 sgk toán 5 - Tiết...
Câu 3 trang 31 Vở bài tập Địa lý lớp 5: Đánh dấu × vào ô trống trong bảng dưới đây sao cho phù...
Câu 3 trang 31 Vở bài tập Địa lí 5.  . Bài 16. Ôn tập - VBT Địa lí 5 Đánh dấu × vào...
Bài 2 trang 112 SGK Địa 5, Người dân châu Âu có đặc điểm gì ?
Châu Âu - Bài 2 trang 112 SGK Địa lí 5. Người dân châu Âu có đặc điểm gì ? ...
Bài 1 trang 90 SGK Địa 5, Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì ? Phân bố chủ yếu ở đâu ?
Lâm nghiệp và thủy sản - Bài 1 trang 90 SGK Địa lí 5. Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì ? Phân...
Bài 2 trang 93 Địa 5, Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta.
Công nghiệp - Bài 2 trang 93 SGK Địa lí 5. Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta. ...