Vở bài tập Toán lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 5 (VBT - SBT Toán 5). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài tập chương 1,2,3,4,5 đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
TOÁN LỚP 5 TẬP 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

Chương 3. Hình học

Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5. Ôn tập
Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 +...
1. Khoảng thời gian từ lúc 8 giờ kém 10 phút đến lúc 8 giờ 30 phút là :
Quảng cáo


Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2: Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
1. Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :
Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng \({2 \over 3}\) chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Mỗi viên gạc

Luyện tập

Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất ? Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng
Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất ?: Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng....
Câu 3 trang 29 VBT Lịch Sử 5: Quân và dân thủ đô Hà Nội cùng với đồng bào cả nước đã thể hiện...
Câu 3 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5. - Niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi”.. Bài 13. “Thà hi sinh...
Bài 1 trang 170 sgk Toán 5, Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km.
Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km.. Bài 1 trang 170 sgk toán 5 - Tiết 164...
Câu 1 trang 43 VBT môn Địa lớp 5: Quan sát hình 5, trang 106 và hình 1, trang 113 SGK, hãy hoàn thành...
Câu 1 trang 43 Vở bài tập Địa lí 5.  . Bài 21. Một số nước châu Âu. Quan sát hình 5, trang 106...
Câu 4 trang 21 VBT môn Địa lớp 5 : Em hãy hoàn thành bảng sau:
Câu 4 trang 21 Vở bài tập Địa lí 5 . Thủy sản. Bài 11. Lâm nghiệp và thủy sản Em hãy hoàn thành...