Vở bài tập Toán lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 5 (VBT - SBT Toán 5). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài tập chương 1,2,3,4,5 đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
TOÁN LỚP 5 TẬP 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

Chương 3. Hình học

Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5. Ôn tập
Tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2: Bài 175. Tự kiểm tra
Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 +...
Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Quảng cáo


Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
1. Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :
Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng \({2 \over 3}\) chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Mỗi viên gạc

Luyện tập

Bài 3 trang 110 SGK Toán 5 luyện tập, Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Đúng ghi Đ, sai ghi S.. Bài 3 trang 110 SGK toán 5 luyện tập - Luyện tập về tính diện tích xung...
Lesson 1 – Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới, 1. Ôn tập về dạng quá khứ đơn của động từ....
Unit 3: Where Did You Go On Holiday? - Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới. 1. Ôn...
Trả bài văn tả cảnh tiếng việt 5 tập 1 trang 53, Sửa lỗi chung cùng cả lớp theo hướng dẫn của thầy (cô):lỗi...
Luyện tập: Tập làm văn lớp 5 - Trả bài văn tả cảnh SGK tiếng việt 5 tập 1 trang 53. Sửa lỗi chung...
Tả cảnh buổi sáng trên đường phố nơi em ở. Viết thành bài văn hoàn chỉnh, Chuông đồng hồ reo. Bố gọi em dậy....
Tả Cảnh - Tả cảnh buổi sáng trên đường phố nơi em ở. Viết thành bài văn hoàn chỉnh. Chuông đồng hồ reo. Bố...
Bài 3 trang 95 SGK Toán 5, Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ).
Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ).. Bài 3 trang 95 SGK toán 5 - Luyện tập chung trang 95 SGK Toán...