Vở bài tập Toán lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 5 (VBT - SBT Toán 5). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài tập chương 1,2,3,4,5 đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
TOÁN LỚP 5 TẬP 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

Chương 3. Hình học

Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5. Ôn tập
Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 +...
1. Khoảng thời gian từ lúc 8 giờ kém 10 phút đến lúc 8 giờ 30 phút là :
Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2: Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
1. Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :
Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng \({2 \over 3}\) chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Mỗi viên gạc

Luyện tập

Lý thuyết hỗn số (tiếp theo), – Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân...
- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.. Lý thuyết hỗn số (tiếp...
Bài 1 trang 170 sgk Toán 5, Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km.
Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km.. Bài 1 trang 170 sgk toán 5 - Tiết 164...
Bài 1 trang 98 SGK Địa 5, Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào ?
Giao thông vận tải - Bài 1 trang 98 SGK Địa lí 5. Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào...
Bài 1 trang 81 SGK Địa 5, Hoàn thành bảng sau vào vở
Đất và rừng - Bài 1 trang 81 SGK Địa lí 5. Hoàn thành bảng sau vào vở... ...
Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân – Tiếng Việt lớp 5
Nhớ nguồn - Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. 1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ...