Vở bài tập Toán lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 5 (VBT - SBT Toán 5). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài tập chương 1,2,3,4,5 đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
TOÁN LỚP 5 TẬP 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

Chương 3. Hình học

Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5. Ôn tập

Tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2: Bài 175. Tự kiểm tra

Tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. Giải Phần 1 câu 1, 2 3, 4, 5 trang 134, phần

Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171...

Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải Phần 1 câu 1, 2 3 trang 132, phần 2 câu

Luyện tập chung trang 130 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171...

Luyện tập chung trang 130 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải Phần 1 câu 1, 2 3 trang 130, phần 2 câu

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 +...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 +...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126

Câu 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 124 bài 170

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 +...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122

Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 168. Ôn tập về...

Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 119 bài 168 Vở bài

Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 +...

Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 116 bài 167 Vở bài

Câu 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 +...

Câu 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 115 bài 166 Vở bài

Luyện tập

Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà trang 86 sgk Tiếng Việt lớp 5, Bài 1 nhớ viết bài 2 tìm từ thích...
Cái gì quý giá nhất - Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà trang 86 sgk Tiếng Việt lớp 5. Bài 1 nhớ...
Em hãy tả một cây hoa, một loài hoa đẹp mà em yêu thích, Từ đường cái liên xã có lối rẽ vào trường...
Tả cây cối - Em hãy tả một cây hoa, một loài hoa đẹp mà em yêu thích. Từ đường cái liên xã có...
Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí: Bài 35: Sự chuyển thể của chất
Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí: Bài 35: Sự chuyển thể của chất. Thi kể tên các chất...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 55 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 : Bài 44+45+46. Luyện tập chung
Câu 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Một nửa chu vi của khu vườn...
Unit 13. What do you do in your free time? trang 52 SBT Anh 5 mới: A. PRONUNCIATION 1. Mark the
A. PRONUNCIATION 1. Mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud.. Unit 13. What do you do in your free time? trang 52 Sách...