Vở bài tập Toán lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 5 (VBT - SBT Toán 5). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài tập chương 1,2,3,4,5 đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
TOÁN LỚP 5 TẬP 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

Chương 3. Hình học

Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Chương 5. Ôn tập
Luyện tập chung trang 132 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 +...
1. Khoảng thời gian từ lúc 8 giờ kém 10 phút đến lúc 8 giờ 30 phút là :

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2: Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
1. Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :
Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2: Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng \({2 \over 3}\) chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Mỗi viên gạc

Luyện tập

Lesson One: Words – Unit 3 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5)
Lesson One: Words - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Nhân viên: Xin lỗi, chúng tôi không có súp. Nhưng...
Câu 1 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 5: Những hình ảnh dưới đây liên quan đến một địa danh và nhân vật...
Câu 1 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 5. Hãy cho biết:. Bài 10. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Những hình...
Bài 4 trang 23 môn Toán 5, Bài 4. Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài...
Bài 4. Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng...
Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường trang 164 SGK Tiếng Việt tập 1, Ông Lìn đã làm thế nào để đưa nước về...
Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường - Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường trang 164 SGK Tiếng Việt tập 1. Ông Lìn...
Miêu tả một giàn cây leo nơi vườn quê, Sân nhà em được che rợp một giàn thiên lí.Năm ngoái chữa nhà, lát lại...
Tả cây cối - Miêu tả một giàn cây leo nơi vườn quê. Sân nhà em được che rợp một giàn thiên lí.Năm ngoái...