Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6

Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6
Bài 5 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6:  Nước có tốc độ bay hoi lớn nhất là nước trong...
Nước đựng trong các bình khác nhau như hình bên. Cho biết nhiệt độ các bình nước là như nhau và các bình được đặt trong phòng không có gió.
Bài 3 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi nhiệt độ tăng hay giarm thì sự ngưng tụ của...
– Khi nhiệt độ giảm thì sự ngưng tụ của hai nưóc trong không khí xảy ra dễ dàng hơn.
Bài 1 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thế nào là sự bay hơi, sự ngưng tụ? Hãy nêu...
– Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở mặt thoáng của chất lỏng được gọi là sự bay hơi.
Bài 2 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Một chất lỏng bay hoi nhanh, chậm phụ thuộc vào những...
–  Tốc độ của sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
Hoạt động 11 trang 132 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Khi đang nấu nước hoặc thức ăn trong nồi, nếu dùng nắp thủy tinh trong suốt đậy lại ta thường thấy nắp nồi bị mờ đục đi. Khi nhấc nắp nồi ra khỏi nồi một lúc thì nắp nổi trong suố
Quảng cáo


Hoạt động 12 trang 132 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Tại sao những giọt sương thường chỉ xuất hiện vào...
Tại sao những giọt sương thường chỉ xuất hiện vào ban đêm hoặc lúc gần sáng? Nhưng giọt sương này từ đâu có? Vào ban ngày, vì sao những giọt sương này lại mất dần đi?
Hoạt động 9 trang 131 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Kết luận:
Khi đứng trưóc gương soi và thổi một hơi dài vào gương, ta thấy trên gương xuất hiện một mảng mờ đục. Mảng mờ này sau đó sẽ nhanh chóng mất đi. Vì sao vậy?
Hoạt động 7 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Để làm muối, ngưòi ta nước biển vào trong trong ruộng muối. Nước trong nước biển bay hoi còn đọng lại muối trên ruộng. Em hãy cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ bay hơ

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...