Toán lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Nâng cao
Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 Nâng cao gồm 2 phần Đại số & Giải tích và Hình học trên Baitapsgk.com

Đại số và giải tích Toán 11 Nâng cao

Chương 1: Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác Chương 2: Tổ hợp và xác suất A. Tổ hợp B. Xác suất Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 4: Giới hạn A. Giới hạn của dãy số B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục Chương 5: Đạo hàm
Câu 4 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác...
Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Lấy các điểm M, N lần lượt thuộc các đường chéo AC, BF sao cho MC = 2AM, NF = 2BN. Qua M, N, kẻ các đường thẳng song song với
Câu 5 trang 78 Toán Hình 11 Nâng cao: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, Gọi G, G’ lần lượt là trọng tâm...
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi G, G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh AA’, BB’, CC, GG’ lần lượt tại A1, B1, C
Câu 7 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Trên ba cạnh AB, DD’, C’B’ lần lượt lấy ba...
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên ba cạnh AB, DD’, C’B’ lần lượt lấy ba điểm M, N, P không trùng với các đỉnh sao cho \({{AM} \over {AB}} = {{D’N} \over {D’D}} = {{B’P} \over {B
Quảng cáo


Câu 6 trang 78 SGK Hình 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Vẽ thiết diện của hình hộp
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Vẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phẳng đi qua hai trung điểm M, N của các cạnh AB, AD và tâm O của mặt CDD’C’
Câu 8 trang 78 Toán Hình 11 Nâng cao: Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng chéo nhau
Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng chéo nhau. Một điểm M chạy trên Ax và một điểm N chạy trên By sao cho AM = kBN (k > 0 cho trước)
Câu 8 trang 121 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho tứ diện ABCD cắt tứ diện đó theo
Cho tứ diện ABCD. Cắt tứ diện đó theo các cạnh đó theo các cạnh AB, AC, AD và trải các mặt ABC, ACD, ADB lên mặt phẳng (BCD) (xem hình 133). Hình phẳng gồm các tam giác BCD, A1BC, A
Câu 7 trang 121 SGK Hình học 11 Nâng cao: Một tứ diện được gọi là gần đều nếu các cạnh đối bằng nhau...
Một tứ diện được gọi là gần đều nếu các cạnh đối bằng nhau từng đôi một. Với tứ diện ABCD, chứng tỏ các tính chất sau là tương đương :

Luyện tập

Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11: Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do
Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ?. Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 Sách bài tập (SBT) Vật Lí...
Bài tập 3 trang 23 SBT Sử 11: – Năm 1916: Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài
- Năm 1916: Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong.. Bài tập 3 trang 23 Sách bài tập (SBT)...
Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?
Bài 2. Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường - Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 11. Phân tích các chức năng...
Bài 10 trang 213 sgk hóa học 11, Dẫn hơi của 3 gam etanol ..
Luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 10 trang 213 sgk hóa học 11. Dẫn hơi của 3 gam etanol .. ...
Phân tích nhân vật “Xuân Tóc Đỏ” trong “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, 1/ Xã hội thực dân phong kiến đến thời Vũ...
Đọc thêm: Số đỏ - Vũ Trọng Phụng - Phân tích nhân vật “Xuân Tóc Đỏ” trong “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng. 1/...