Toán lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Nâng cao
Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 Nâng cao gồm 2 phần Đại số & Giải tích và Hình học trên Baitapsgk.com

Đại số và giải tích Toán 11 Nâng cao

Chương 1: Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác Chương 2: Tổ hợp và xác suất A. Tổ hợp B. Xác suất Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 4: Giới hạn A. Giới hạn của dãy số B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục Chương 5: Đạo hàm

Câu 2 trang 77 Toán Hình 11 Nâng cao: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?. Câu 2 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao – Bài tập ôn tập

Câu 1 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?. Câu 1 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao – Bài tập ôn tập chương

Câu 3 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao: Trong các hình sau, hình nào là hình biểu...

Trong các hình sau, hình nào là hình biểu diễn của một tứ diện ?. Câu 3 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao

Câu 4 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm...

Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau.  Câu 4 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao

Câu 5 trang 78 Toán Hình 11 Nâng cao: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, Gọi G, G’...

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi G, G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’. Một mặt phẳng (α)

Câu 7 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Trên ba cạnh AB, DD’,...

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên ba cạnh AB, DD’, C’B’ lần lượt lấy ba điểm M, N, P không trùng với các đỉnh sao cho

Câu 6 trang 78 SGK Hình 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Vẽ thiết diện của hình hộp

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Vẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phẳng đi qua hai trung điểm M, N của các cạnh AB,

Câu 8 trang 78 Toán Hình 11 Nâng cao: Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường...

Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng chéo nhau. Một điểm M chạy trên Ax và một điểm N chạy trên

Câu 8 trang 121 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho tứ diện ABCD cắt tứ diện đó theo

Cho tứ diện ABCD. Cắt tứ diện đó theo các cạnh đó theo các cạnh AB, AC, AD và trải các mặt ABC, ACD, ADB

Câu 7 trang 121 SGK Hình học 11 Nâng cao: Một tứ diện được gọi là gần đều nếu...

Một tứ diện được gọi là gần đều nếu các cạnh đối bằng nhau từng đôi một. Với tứ diện ABCD, chứng tỏ các tính

Luyện tập

Lý thuyết hai đường thẳng vuông góc – Hình học 11: Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Lý thuyết hai đường thẳng vuông góc - Hình học 11: Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc. 1. Tích vô hướng của hai...
Câu 6 trang 78 SGK Hình 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Vẽ thiết diện của hình hộp
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Vẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phẳng đi qua hai trung điểm M, N của các cạnh...
Bài tập 5 trang 59 SBT Sử 11: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề làm kinh tế - chính trị - xã hội,...