Toán lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Nâng cao
Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 Nâng cao gồm 2 phần Đại số & Giải tích và Hình học trên Baitapsgk.com

Đại số và giải tích Toán 11 Nâng cao

Chương 1: Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác Chương 2: Tổ hợp và xác suất A. Tổ hợp B. Xác suất Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 4: Giới hạn A. Giới hạn của dãy số B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục Chương 5: Đạo hàm
Câu 4 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác...
Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Lấy các điểm M, N lần lượt thuộc các đường chéo AC, BF sao cho MC = 2AM, NF = 2BN. Qua M, N, kẻ các đường thẳng song song với
Câu 5 trang 78 Toán Hình 11 Nâng cao: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, Gọi G, G’ lần lượt là trọng tâm...
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi G, G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh AA’, BB’, CC, GG’ lần lượt tại A1, B1, C
Câu 7 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Trên ba cạnh AB, DD’, C’B’ lần lượt lấy ba...
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên ba cạnh AB, DD’, C’B’ lần lượt lấy ba điểm M, N, P không trùng với các đỉnh sao cho \({{AM} \over {AB}} = {{D’N} \over {D’D}} = {{B’P} \over {B
Câu 6 trang 78 SGK Hình 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Vẽ thiết diện của hình hộp
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Vẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phẳng đi qua hai trung điểm M, N của các cạnh AB, AD và tâm O của mặt CDD’C’
Câu 8 trang 78 Toán Hình 11 Nâng cao: Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng chéo nhau
Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng chéo nhau. Một điểm M chạy trên Ax và một điểm N chạy trên By sao cho AM = kBN (k > 0 cho trước)
Câu 8 trang 121 SGK Hình học 11 Nâng cao: Cho tứ diện ABCD cắt tứ diện đó theo
Cho tứ diện ABCD. Cắt tứ diện đó theo các cạnh đó theo các cạnh AB, AC, AD và trải các mặt ABC, ACD, ADB lên mặt phẳng (BCD) (xem hình 133). Hình phẳng gồm các tam giác BCD, A1BC, A
Câu 7 trang 121 SGK Hình học 11 Nâng cao: Một tứ diện được gọi là gần đều nếu các cạnh đối bằng nhau...
Một tứ diện được gọi là gần đều nếu các cạnh đối bằng nhau từng đôi một. Với tứ diện ABCD, chứng tỏ các tính chất sau là tương đương :

Luyện tập

Bài 5 trang 212 sgk vật lý 11, Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô...
Kính hiển vi. Bài 5 trang 212 sgk vật lý 11. Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt...
Bài 4.48 trang 40 SBT Hóa 11 Nâng cao: Tìm công thức phân tử  của A, biết A có phân tử khối nhỏ hơn...
Bài 4.48 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Kết tủa khi HBr tác dụng với (AgN{O_3}) là do phản...
Câu 6 trang 257 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái chỉ sản phẩm hữu...
Bài 61: Axit Cacboxylic: Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng - Câu 6 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao....
Bài 1.6 trang 4 SBT Hóa 11 Nâng cao: Viết công thức của chất mà khi điện li tạo ra các ion :
Bài 1.6 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Giải :. Bài 1: Sự điện li Viết công thức của...
Nghĩa của câu – SBT Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 6
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 6 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Hãy phân tích sự việc trong từng câu...