SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com
Bài 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây:
Bài 3.44 trang 164 bài tập SBT Hình học 11: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a,...
Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a.
Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó
Trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho hình vuông ABCD. Các tia \(Ax,By,Cz,Dt\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và nằm về một phía đối với mặt phẳng \(\l
Bài 3.38 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết
Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết rằng \(AC = BC = A{\rm{D}} = B{\rm{D}} = a\) và \(AB = p,C{\rm{D}} = q\).
Bài 3.39 trang 162 Sách BT Hình học 11: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a.
Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC.

Quảng cáo
Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60° và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên
Bài 3.42 trang 163 SBT Hình học 11:Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt
Xét các mệnh đề sau đây xem mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Luyện tập

Câu 12 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Xét hồ sơ mạng điện ở hình 2.3 có 6 công...
Xét hồ sơ mạng điện ở hình 2.3 có 6 công tắc khác nhau, trong đó mỗi công tắc có 2 trạng thái đóng...
Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà.
Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật - Câu 11 trang 72 SGK Công nghệ 11. Trình bày các đặc điểm của các...
Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857-1959)
Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857-1959). Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng sâu sắc, làm...
Câu 8 trang 36 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 1
Câu 8 trang 36 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 1. Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi...
Bài 10.7 trang 27, 28 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11: Hai nguồn điện có cùng suất điện động E và điện trở...
Hai nguồn điện có cùng suất điện động E và điện trở trong r được mắc thành bộ nguồn và được mắc với điện...