SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com
Bài 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây:
Bài 3.44 trang 164 bài tập SBT Hình học 11: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a,...
Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a.
Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó
Trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho hình vuông ABCD. Các tia \(Ax,By,Cz,Dt\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và nằm về một phía đối với mặt phẳng \(\l
Bài 3.38 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết
Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết rằng \(AC = BC = A{\rm{D}} = B{\rm{D}} = a\) và \(AB = p,C{\rm{D}} = q\).
Bài 3.39 trang 162 Sách BT Hình học 11: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a.
Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC.

Quảng cáo
Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60° và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên
Bài 3.42 trang 163 SBT Hình học 11:Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt
Xét các mệnh đề sau đây xem mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Luyện tập

Bài 9 trang 99 sgk môn Lý 11, Bài 9. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì
Dòng điện trong chân không - Bài 9 trang 99 sgk vật lí 11. Bài 9. Người ta kết luận tia catôt là dòng...
Speaking trang 9 Unit 1 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong phần Speaking trang 9
Tổng hợp các phần bài tập trong phần Speaking - trang 9 Unit 1 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới. Speaking -...
Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào ?
Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào ?. Sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì,...
Câu 2 trang 133 SGK Lý 11, Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài...
Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Câu 2 trang 133 SGK Vật lí 11....
Grammar – Unit 14 tiếng Anh 11, Khi có 2 chủ từ nối bởi EITHEROR. động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ...
Unit 14 : Recreation - Sự giải trí - Grammar - Unit 14 tiếng Anh 11. Khi có 2 chủ từ nối bởi EITHER...