SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com
Bài 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây:
Bài 3.44 trang 164 bài tập SBT Hình học 11: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a,...
Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a.
Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó
Trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho hình vuông ABCD. Các tia \(Ax,By,Cz,Dt\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và nằm về một phía đối với mặt phẳng \(\l
Bài 3.38 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết
Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết rằng \(AC = BC = A{\rm{D}} = B{\rm{D}} = a\) và \(AB = p,C{\rm{D}} = q\).
Bài 3.39 trang 162 Sách BT Hình học 11: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a.
Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC.

Quảng cáo
Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60° và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên
Bài 3.42 trang 163 SBT Hình học 11:Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt
Xét các mệnh đề sau đây xem mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Luyện tập

Bài tập trắc nghiệm 6.4, 6.5 trang 42 SBT môn Hóa 11: Hợp chất 2,4-đimetylhex-1-en ứng với công thức cấu
Hợp chất 2,4-đimetylhex-1-en ứng với công thức cấu tạo nào cho dưới đây. Bài tập trắc nghiệm 6.4, 6.5 trang 42 sách bài tập(SBT)...
Câu 2.29 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Bài 3: Nhị thức Niu – tơn
Câu 2.29 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển ({left(...
Bài tập trắc nghiệm 6.22, 6.23 trang 45 SBT Hóa 11: Hợp chất CH2 = CH – CH – CH = CH – CH3...
Hợp chất CH2 = CH - CH - CH = CH - CH3 có tên là gì. Bài tập trắc nghiệm 6.22, 6.23 trang...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11: Bài 20. Cân Bằng nội môi
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11: Bài 20. Cân Bằng nội môi. Câu 1. Cân bằng nội môi là gì? Câu 2. Tại...
Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Bài 24. Ứng động
Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao. A. thay đổi vị trí vô sắc lạp. Bài 24. Ứng động ...