SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com

Bài 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp...
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây:
Bài 3.44 trang 164 bài tập SBT Hình học 11: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam...
Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a.
Bài 3.45 trang 164 Sách bài tập (SBT) Hình học 11: Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng AB...
Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng AB vuông góc với CD khi và chỉ khi
Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’...
Trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho hình vuông ABCD. Các tia \(Ax,By,Cz,Dt\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và nằm về một phía đối với mặt phẳng \(\l
Bài 3.38 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình...
Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết rằng \(AC = BC = A{\rm{D}} = B{\rm{D}} = a\) và \(AB = p,C{\rm{D}} = q\).
Bài 3.39 trang 162 Sách BT Hình học 11: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng...
Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC.
Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh...
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60° và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên
Bài 3.41 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào...
Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?
Bài 3.42 trang 163 SBT Hình học 11:Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với...
Xét các mệnh đề sau đây xem mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?
Bài 3.37 trang 162 Sách bài tập Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối trong một...
Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối trong một tứ diện đều cạnh a.

Luyện tập

Câu 21 trang 23 SGK Hình học 11 Nâng cao, a. Chứng minh rằng hai tứ giác lồi có cặp cạnh tương ứng bằng...
a. Chứng minh rằng hai tứ giác lồi có cặp cạnh tương ứng bằng nhau và một cặp đường chéo tương ứng bằng nhau...
Câu 5 trang 69 Sách bài tập Địa 11: Dựa vào hình dưới đây, nhận xét và giải thích sự khác nhau về phân...
Dựa vào hình dưới đây, nhận xét và giải thích sự khác nhau về phân bố sản xuất nông nghiệp giữa miền Đông và...
Câu 1 trang 246 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhóm cacbonyl và nhận xét về sự khác...
Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton - Câu 1 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy nêu đặc điểm cấu trúc...