SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com
Bài 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây:
Bài 3.44 trang 164 bài tập SBT Hình học 11: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a,...
Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a.
Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó
Trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho hình vuông ABCD. Các tia \(Ax,By,Cz,Dt\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và nằm về một phía đối với mặt phẳng \(\l
Bài 3.38 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết
Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết rằng \(AC = BC = A{\rm{D}} = B{\rm{D}} = a\) và \(AB = p,C{\rm{D}} = q\).
Bài 3.39 trang 162 Sách BT Hình học 11: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a.
Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC.
Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60° và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên
Bài 3.42 trang 163 SBT Hình học 11:Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt
Xét các mệnh đề sau đây xem mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Luyện tập

Bài 3.8 trang 8 SBT Vật Lý 11: Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu...
Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh, trong một điện trường...
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình lớp 11: đường thẳng AB
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11. b) đường thẳng AC. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc ...
Câu 1 trang 10 Sách bài tập Địa 11: Điền vào ô trống của sơ đồ sau những biểu hiện toàn cầu hóa nền...
Điền vào ô trống của sơ đồ sau những biểu hiện toàn cầu hóa nền kinh tế. Câu 1 trang 10 Sách bài tập...
Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên
Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và...
Câu 30 trang 29 SGK Hình 11 Nâng cao, Cho hai đường tròn
Cho hai đường tròn . Câu 30 trang 29 SGK Hình học 11 Nâng cao - Bài 6. Phép vị tự Bài 30. Cho...