SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com
Bài 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây:
Bài 3.44 trang 164 bài tập SBT Hình học 11: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a,...
Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a.
Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó
Trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho hình vuông ABCD. Các tia \(Ax,By,Cz,Dt\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và nằm về một phía đối với mặt phẳng \(\l
Bài 3.38 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết
Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết rằng \(AC = BC = A{\rm{D}} = B{\rm{D}} = a\) và \(AB = p,C{\rm{D}} = q\).
Bài 3.39 trang 162 Sách BT Hình học 11: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a.
Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC.
Quảng cáo


Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60° và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên
Bài 3.42 trang 163 SBT Hình học 11:Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt
Xét các mệnh đề sau đây xem mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Luyện tập

Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)
Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945). Trong gần 30 năm (1917-1945), nội dung lịch sử thế giới hiện...
Euro – Đồng tiền chung của EU
Tiết 2. EU - Hợp tác liên kết để cùng phát triển - Euro – Đồng tiền chung của EU. Euro – Đồng tiền...
Câu 6 trang 47 SGK Hóa 11 Nâng cao, Cho cân bằng hóa học sau:
Bài 11: Amoniac và muối Amoni - Câu 6 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Cho cân bằng hóa học sau: Cho...
Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?
Bài 9: Bản vẽ cơ khí - Câu 4 trang 52 SGK Công nghệ 11. Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích...
Câu 15 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Một tổ có 8 em nam và 2 em nữ. Người...
Một tổ có 8 em nam và 2 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong tổ tham dự cuộc thi học...