SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com

Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh...
a) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy của lăng trụ....
Bài 3.41 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào...
a) Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Nếu có một đường thẳng d vuông góc với a thì d vuông góc với b....

Luyện tập

Bài 6 trang 114 sgk Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 6 trang 114 sgk Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một...
Câu 58, 59, 60, 61, 62, 63 trang 222, 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Mỗi khẳng định sau đây...
Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ?. Câu 58, 59, 60, 61, 62, 63 trang 222, 223 SGK Đại số và Giải...
Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động.
Bài 30: Hệ thống khởi động - Câu 1 trang 130 SGK Công nghệ 11. Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động....