SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com
Bài 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây:
Bài 3.44 trang 164 bài tập SBT Hình học 11: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a,...
Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a.
Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó
Trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho hình vuông ABCD. Các tia \(Ax,By,Cz,Dt\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và nằm về một phía đối với mặt phẳng \(\l
Bài 3.38 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết
Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết rằng \(AC = BC = A{\rm{D}} = B{\rm{D}} = a\) và \(AB = p,C{\rm{D}} = q\).
Bài 3.39 trang 162 Sách BT Hình học 11: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a.
Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC.

Quảng cáo
Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60° và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên
Bài 3.42 trang 163 SBT Hình học 11:Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt
Xét các mệnh đề sau đây xem mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Luyện tập

Bài 10 trang 21 – SGK Lý 11, Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?
Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện - Bài 10 - Trang 21 - SGK Vật lí 11. Đơn vị...
Bài 4 trang 10 – SGK Lý 11, Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?
Điện tích định luật Cu-lông - Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11. Hằng số điện môi của một chất cho...
Câu 5 trang 134 SGK Hóa 11 Nâng cao, Công thức cấu tạo thu gọn nhất của một số hợp chất sau:
Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Câu 5 trang 134 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Công...
Câu 18 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Cho dãy số (sn)
Cho dãy số (sn) . Câu 18 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 2. Dãy số Bài...
Câu 3 trang 251 SGK Hóa 11 Nâng cao, Viết công thức cấu tạo và gọi tên các axit đồng phân có công thức...
Bài 60: Axit Cacboxylic: Cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí - Câu 3 trang 251 SGK Hóa học 11 Nâng cao....