SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com

Bài 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp...

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây: a) AB’ và BC’ b) AC’ và CD’. Bài 3.46

Bài 3.44 trang 164 bài tập SBT Hình học 11: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam...

Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và

Bài 3.45 trang 164 Sách bài tập (SBT) Hình học 11: Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng AB...

Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng AB vuông góc với CD khi và chỉ khi. Bài 3.45 trang 164 Sách bài tập (SBT) Hình

Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’...

Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó có hai đỉnh đối diện cách đều mặt phẳng . Bài

Bài 3.38 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình...

Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết rằng . Bài 3.38 trang 162 Sách bài tập (SBT)

Bài 3.39 trang 162 Sách BT Hình học 11: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng...

Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC..

Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh...

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo

Bài 3.41 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào...

Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?. Bài 3.41 trang 163 Sách bài tập (SBT) Hình học 11

Bài 3.42 trang 163 SBT Hình học 11: a) Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông...

a) Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.. Bài 3.42 trang 163 Sách bài tập

Bài 3.37 trang 162 Sách bài tập Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối trong một...

Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối trong một tứ diện đều cạnh a.. Bài 3.37 trang 162 Sách bài tập (SBT) Hình học 11

Luyện tập

Câu 3 trang 139 SGK Hóa 11 Nâng cao, Ứng với propan có hai nhóm ankyl và propyl và isopropyl. Hãy viết công thưc...
Bài 33: Ankan: đồng bằng đồng phân và danh pháp - Câu 3 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Ứng với propan...
Bài V.7 trang 65 SBT Vật Lý 11: . Một đĩa tròn A bằng đồng, bán kính 5,0cm, đặt trong từ trường đều có
. Một đĩa tròn A bằng đồng, bán kính 5,0cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,20 T sao...
Bài 7 trang 93 sgk môn Lý 11, Bài 7. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình...
Dòng điện trong chất khí - Bài 7 trang 93 sgk vật lí 11. Bài 7. Hồ quang điện là quá trình phóng điện...