SBT Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán lớp 11
Giải sách bài tập Toán lớp 11 - SBT Toán 11 Đại số và giải tích; Hình học mới nhất trên Baitapsgk.com
Bài 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây:
Bài 3.44 trang 164 bài tập SBT Hình học 11: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a,...
Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a.
Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó
Trên mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho hình vuông ABCD. Các tia \(Ax,By,Cz,Dt\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và nằm về một phía đối với mặt phẳng \(\l
Bài 3.38 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết
Tính khoảng cách giữa hai cạnh AB và CD của hình tứ diện ABCD biết rằng \(AC = BC = A{\rm{D}} = B{\rm{D}} = a\) và \(AB = p,C{\rm{D}} = q\).
Bài 3.39 trang 162 Sách BT Hình học 11: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a.
Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC.
Bài 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60° và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên
Bài 3.42 trang 163 SBT Hình học 11:Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt
Xét các mệnh đề sau đây xem mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Luyện tập

Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11. Chú ý: Véc tơ có phân biệt điểm đầu và điểm cuối.....
Câu 2.64 trang 70 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất
Câu 2.64 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hỏi với các chữ số 0, 2, 4, 6,...
Writing trang 21 Unit 8 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 21 Unit
Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 21 Unit 8 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới. Writing - trang...
Ôn tập phần làm văn, trang 124 Văn 11, Tiến hành theo thứ tự sau để phân tích câu danh ngôn: “Thất bại là...
Ôn tập phần làm văn - Ôn tập phần làm văn, trang 124 SGK Văn 11. Tiến hành theo thứ tự sau để phân...
Nhân cách nhà nho chân chính trong “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ, Trong khoảng cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế...
Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ - Nhân cách nhà nho chân chính trong “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ....