Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1

Quảng cáo
Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang...
Giải câu 1, 2, 3 trang 49 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 2. Soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài,...
Câu 1 trang 68 Sinh lớp 12 nâng cao: Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
Câu 1 trang 68 SGK Sinh học 12 nâng cao. Lời giải chi tiết Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể ...
Câu 6 trang 127 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
Câu 6 trang 127 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng. Tính: ...
Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà chú Năm gây cho người đọc nhiểu xúc...
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi - Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi...
Phân tích bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tác phẩm sử dụng cao độ nghệ thuật...
Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường - Phân tích bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?...