Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1

Quảng cáo
Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Bài 47 trang 63 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho tam giác AIB có IA=IB=2a,
Cho tam giác AIB có IA=IB=2a, . Bài 47 trang 63 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Ôn tập chương...
Tóm tắt Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành, Truyện kể về một làng ở Tây Nguyên- làng Xô Man- nằm giữa cánh rừng...
Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành - Tóm tắt Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành. Truyện kể về một làng ở Tây...
Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao nước ta có khí...
Câu 3 trang 268 SGK Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp và bảng
Câu 3 trang 268 SGK Sinh học 12 nâng cao.  . Bài 65: Ôn tập phần sáu (tiến hóa) và phần bảy (sinh thái...
Tác giả đã tô đậm những phẩm chất gì của sông Hương, Tác giả đã tô đậm những phẩm chất gì của sông Hương...
Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường - Tác giả đã tô đậm những phẩm chất gì của sông...