Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1
Quảng cáo


Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Bài 3, 4 trang 96 SGK Sinh 12, Bài 3. Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học.
Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học - Bài 3, 4...
Câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12: Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
Câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12. Suy ra (Cleft( {a;b;0} right),D'left( {0;b;c} right),) (B'left( {a;0;c} right),C'left( {a;b;c} right)), (Mleft( {dfrac{a}{2};b;c} right)).. Bài...
Soạn văn ngắn gọn bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm siêu ngắn văn 12
Soạn Thực hành một số phép tu từ ngữ âm siêu ngắn. Trả lời câu hỏi trang 130+131 SGK Ngữ văn 12, tập 1 . Phần...
Writing – Unit 13 trang 100 SBT Tiếng Anh 12: Thế Vận hội Đông Nam Á lần thứ 22
Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 13 phần Writing. Writing - Unit 13 trang 100 Sách bài tập (SBT)...
Bài 2 trang 12 Hóa 12 nâng cao, Hãy phân biệt các khái niệm: lipit, chất béo, dầu (ăn), mỡ (ăn).
Bài 2. Lipit - Bài 2 trang 12 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao. Hãy phân biệt các khái niệm: lipit, chất...