Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1

Quảng cáo
Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Bài 3.41 trang 24 sách bài tập (SBT) Hóa 12: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit....
Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có...
Câu 3.3 trang 141 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Tìm
Tìm. Câu 3.3 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 1. Nguyên hàm Tìm a) (int {{{{x^2} - 3x}...
Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 trang 33 sách bài tập (SBT) Hóa 12: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện...
5.1. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại . Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,...
Xác định thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn trang 69, Kiểu gen dị hợp tử: Aa
Bài 16 Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể - Xác định thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ tự...
Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. ...