Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1

Quảng cáo
Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Câu 2 trang 45 Sinh 12 Nâng cao
Câu 2 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao. Lời giải chi tiết Bài 11: Quy luật phân li ...
Câu C1 trang 263 Lý 12 Nâng cao, Tính bán kính của hạt nhân
Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối - Câu C1 trang 263 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tính...
Câu C3 trang 264 SGK Lý 12 Nâng cao, Tính
Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối - Câu C3 trang 264 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tính...
Dốc lên khúc khuỷu, Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. Đây là một khổ thơ tuyệt bút của Quang Dũng trong bài Tãy...
- Dốc lên khúc khuỷu, ... Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. Đây là một khổ thơ tuyệt bút của Quang Dũng...
Bài 2 trang 109 SBT Sinh 12: Vật nào dưới đây không phải là hoá thạch ? Ghi số 1 bên cạnh hoá thạch,...
Bài 2 trang 109 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Vật nào dưới đây không phải là hoá thạch ? Ghi số 1 bên...