Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1

Quảng cáo
Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Câu 1.38 trang 11 SBT Lý 12 Nâng cao: Hai vật có khổi lượng được nối với nhau bằng một sợ dây nhẹ, không
Hai vật có khổi lượng được nối với nhau bằng một sợ dây nhẹ, không dãn, vắt qua một ròng rọc có trục...
Bài 2 trang 115 – sgk vật lý 12, Nêu những đặc điểm
Sóng điện từ - Bài 2 trang 115 - sgk vật lý 12. Nêu những đặc điểm ...
Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên: Môi trường đất, nước và không khí ngày càng bị ô nhiễm nặng...
Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng. Trongg khai thác, con người đã...
Câu C3 trang 264 SGK Lý 12 Nâng cao, Tính
Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối - Câu C3 trang 264 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tính...
Chỉ cần bỏ ra chưa tới 10,000 đồng, sinh viên có trong tay hàng trăm luận văn.anh (chị) có suy nghĩ gì về hiện...
- Chỉ cần bỏ ra chưa tới 10,000 đồng, sinh viên có trong tay hàng trăm luận văn....anh (chị) có suy nghĩ gì...