Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1
Quảng cáo


Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng được thể hiện qua bài thơ Tây Tiến như thế nào? Chất bi tráng làm...
Tây Tiến - Quang Dũng - Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng được thể hiện qua bài thơ Tây Tiến như...
Bài 8 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12: Bài 2. Mặt cầu
Bài 8 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12: Bài 2. Mặt cầu. Bài 8. Chứng minh rắng nếu có một mặt...
Bài 14.11 trang 39 SBT Vật Lý 12:Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong
a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.. Bài 14.11 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật Lí...
Câu 11.7* trang 63 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Khi đặt hai âm thoa có cùng tần số bằng nhau, ở...
Khi đặt hai âm thoa có cùng tần số bằng nhau, ở gần nhau (Hình 11.6) rồi cùng cho phát âm, thì ta...
Câu 1 trang 247 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng
Bài 49. Sự phát quang. Sơ lược về laze - Câu 1 trang 247 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Ánh sáng huỳnh...