Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1

Quảng cáo
Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
Xác định phần thực của số phức sau. Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao - Câu hỏi và bài...
Bài 5.7 trang 14 SBT Vật Lý 12: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt
Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là . Bài 5.7 trang 14 Sách bài tập...
Câu 4.32 trang 182 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Hỏi với số nguyên dương n nào, số phức
Hỏi với số nguyên dương n nào, số phức . Câu 4.32 trang 182 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài...
Một câu chuyện kể rằng, có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc Liệu chúng ta có thể học được...
- Một câu chuyện kể rằng, có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc... Liệu chúng ta có thể...
Câu 8.1 trang 74 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho 5 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có 1 loại cation
 Câu 8.1 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao - Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch Cho 5 dung...