Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Bài tập trắc nghiệm khách quan trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Trong các bài tập dưới...

Trong các bài tập dưới đây, hãy chọn một phương án trong các phương án đã cho để để được khẳng định đúng. Bài tập

Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Tính:

Tính. Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập Tính: \({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt

Câu 22 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Giải các phương trình sau trên C

Giải các phương trình sau trên C. Câu 22 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập Giải các

Câu 21 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Tìm các căn bậc hai của các số...

Tìm các căn bậc hai của các số phức. Câu 21 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập

Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định tập hợp các điểm m trên...

Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức. Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng

Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:

Xác định phần thực của số phức sau. Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập a)

Câu 18 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:

Tính. Câu 18 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập Tính  \(\eqalign{ & a)\,\,{(\sqrt 3 + i)^2} –

Câu 17 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Hãy tính và biểu diễn hình học các số...

Hãy tính và biểu diễn hình học các số phức. Câu 17 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài

Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được...

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục hoành. Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Câu 15 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi...

Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi các đường. Câu 15 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và

Luyện tập

Bài 2 trang 111 – sgk vật lý 12, Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên
Điện từ trường - Bài 2 trang 111 - sgk vật lý 12. Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên 2....
Phân tích bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tác phẩm sử dụng cao độ nghệ thuật...
Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường - Phân tích bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?...
Hãy tính tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể – trang 73, Quy ước gen: A – bình thường;...
Bài 17 cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo) - Hãy tính tần số các alen và thành phần kiểu gen của...
Bài 3 trang 44 sgk Hóa 12, Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có...
Amin. - Bài 3 trang 44 sgk Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin...
Câu 2.5 trang 12 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi
Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi. Câu 2.5 trang 12 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao - CHƯƠNG II:...