Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1
Quảng cáo


Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Bài 9 trang 9 sgk môn Lý 12, Cho phương trình của dao động điều hòa
Dao động điều hòa - Bài 9 trang 9 sgk vật lí 12. Cho phương trình của dao động điều hòa... ...
Bài 4 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao , Hãy giải thích: a. Khi điện phân KCl nóng chảy và khi điện phân...
Bài 22. Sự điện phân - Bài 4 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao . Hãy giải thích: a. Khi điện...
Language Focus – Unit 16 trang 117 SBT Tiếng Anh 12: Thực hành đọc những câu sau đâu lên xuống giọng
Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 16 phần Language Focus. Language Focus - Unit 16 trang 117 Sách bài tập...
Bài 1 trang 132 SGK hóa học 12, Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu...
Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng - Bài 1 trang 132 SGK hóa...
Language (Ngôn ngữ) – trang 42 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng anh 12 mới, Tổng hợp các bài tập...
Review 1 (Units 1 - 2 - 3) - Language (Ngôn ngữ) - trang 42 Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK...