Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1
Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.
Câu 15 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi...
Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi các đường

Luyện tập

Khái quát văn học yêu nước Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19 (1858-1900), I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ: 1.Sự xâm lược của thực...
Văn nghị luận - Khái quát văn học yêu nước Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19 (1858-1900). I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ: 1.Sự...
Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài), Có những sở thích nhất thời, song...
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ – Tô...
Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu_bài 1, Nhà văn Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành) có duyên với Tây Nguyên. Cả hai cuộc kháng...
Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành - Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu_bài 1. Nhà văn Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành) có...
Bài 45 trang 63 Sách bài tập Toán Hình 12 NC: Cho tứ diện đều ABCD
Cho tứ diện đều ABCD. Bài 45 trang 63 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Ôn tập chương II -...
Bài tập trắc nghiệm 4,5,6,7,8 trang 154 Sách bài tập môn Sinh 12 Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã rất quan
Bài tập trắc nghiệm 4,5,6,7,8 trang 154 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12 : Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã rất quan...