Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)...
Câu 18 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\(\eqalign{ & a)\,\,{(\sqrt 3 + i)^2} – {(\sqrt 3 – i)^2} \cr & b)\,{(\sqrt 3 + i)^2} + {(\sqrt 3 – i)^2} \cr & c)\,{(\sqrt 3 + i...

Luyện tập

Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp trang 150 SGK Văn 12 – Văn lớp 12
Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp - Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp trang 150...
Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.
Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.. Thời gian tuyên bố độc lập...
Bài 9.9 trang 83 SBT Hóa 12 Nâng cao: Sự thiếu hụt nguyên tố (ở dạng hợp chất) nào sau đây gây ra
Sự thiếu hụt nguyên tố (ở dạng hợp chất) nào sau đây gây ra bệnh loãng xương?. Bài 9.9 trang 83 Sách bài tập...
Bài 9.4 trang 102 sách bài tập Hóa 12: Tại sao khi điện phân A1203 nóng chảy để sản xuất nhôm, người ta cầi
Tại sao khi điện phân A1203 nóng chảy để sản xuất nhôm, người ta cầi phải thêm criolit ?. Bài 9.4 trang 102 sách...
Bài 2.13 trang 13 sách bài tập Hóa 12: Từ nguyên liệu là glucozơ và các chất vô cơ, người ta có thể điều...
Từ nguyên liệu là glucozơ và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế một ete và một este đều có 4...