Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:
\({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt 3  + i)}^5}} \over {{{(1 – i\sqrt 3 )}^{11}}}}\)
Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các...
Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \((1 + i\sqrt 3 )z + 2\)
Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:
a) Xác định phần thực của số phức \({{z + 1} \over {z – 1}}\) biết rằng |z| = 1 và z ≠ 1
Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục...
a) Cho hình thang cong A giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex, trục hoành và các đường thẳng x = 0 và x = 1.

Luyện tập

Soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS trang 80 SGK Văn 12 tập 1 – Văn lớp 12
Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS - Soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS trang 80 SGK...
Câu 6 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao, Phân tử khối của xenlulozơ vào khoảng 1.000.000-2.400.000. Hãy tính gần
Bài 8. Xenlulozơ - Câu 6 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao. Phân tử khối của xenlulozơ vào khoảng 1.000.000-2.400.000. Hãy tính gần...
Bài 1 trang 174 sgk Hóa lớp 12, Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch
Nhận biết một số ion trong dung dịch - Bài 1 trang 174 sgk Hóa học lớp 12. Có 3 dung dịch, mỗi dung...
Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ?
Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ?. Việc làm của ta để chuẩn bị cho cuộc kháng...
Câu 9.11 trang 57 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn câu đúng Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời
Chọn câu đúng Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để . Câu 9.11 trang 57 sách bài tập...