Toán lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Nâng cao
Giải bài tập SGK Toán nâng cao lớp 12 phần Đại số và Giải tích, Hình học đầy đủ và chi tiết.
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Bài tập trắc nghiệm khách quan trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Trong các bài tập dưới...

Trong các bài tập dưới đây, hãy chọn một phương án trong các phương án đã cho để để được khẳng định đúng. Bài tập

Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Tính:

Tính. Câu 23 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập Tính: \({({{4i} \over {1 + i\sqrt 3 }})^6};\,\,{{{{(\sqrt

Câu 22 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Giải các phương trình sau trên C

Giải các phương trình sau trên C. Câu 22 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập Giải các

Câu 21 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Tìm các căn bậc hai của các số...

Tìm các căn bậc hai của các số phức. Câu 21 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập

Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định tập hợp các điểm m trên...

Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức. Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng

Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao , Xác định phần thực của số phức sau:

Xác định phần thực của số phức sau. Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập a)

Câu 18 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính:

Tính. Câu 18 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập Tính  \(\eqalign{ & a)\,\,{(\sqrt 3 + i)^2} –

Câu 17 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Hãy tính và biểu diễn hình học các số...

Hãy tính và biểu diễn hình học các số phức. Câu 17 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và bài

Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được...

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục hoành. Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Câu 15 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi...

Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi các đường. Câu 15 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao – Câu hỏi và

Luyện tập

Bài 11 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao, Có hai kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng bị oxi...
Bài 19. Kim loại và hợp kim - Bài 11 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao. Có hai kim loại cùng chất,...
Bài 4 trang 61 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Nêu các bước tiến hành, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp tạo giống...
Bài 4 trang 61 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Nêu các bước tiến hành, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp tạo giống...
Language (Ngôn ngữ) – trang 42 Review 3 (Units 6 – 7 – 8) SGK tiếng anh 12 mới, Tổng hợp các bài tập...
Review 3 (Units 6 - 7 - 8) - Language (Ngôn ngữ) - trang 42 Review 3 (Units 6 - 7 - 8) SGK...
Bài 6 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, So sánh các số
So sánh các số. Bài 6 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 1. Lũy thừa với số...
ADVERB CLAUSES of TIME – Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian, Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thường được giới thiệu hởi...
Unit 16 : The Associantion Of Southeast Asian Nations - Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á - ADVERB CLAUSES of TIME -...