Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh Hậu tố ful, Khi full được gắn vào một từ ta bỏ...

Hậu tố ful, Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai beauty + ful — beautiful (nhưng beautifully) use + full — useful (nhưng usefully.)...

CÁC QUI TẮC CHÍNH TẢ (SPELLING RULES.) – Hậu tố ful. Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai : beauty + ful — beautiful (nhưng : beautifully) use + full — useful (nhưng usefully.)

Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai :

beauty + ful — beautiful (nhưng : beautifully)

Quảng cáo

use + full — useful (nhưng usefully.)

Nếu từ gốc có hai chữ l ta bỏ chữ l thứ hai :

skill + full — skilful

Lưu ý : full + fill = fulfil.

 

Quảng cáo