Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Trạng từ năng diễn- Adverbs of frequency, 1.Kinds (Loại): Trạng lừ nãng diễn gồm có hai nhóm;2.Positions (Vị trí);
Unit 1: A Day in The Life of..- Một ngày trong cuộc sống của... Trạng từ năng diễn- Adverbs of frequency. 1.Kinds (Loại):...
Bài 1.55 trang 45 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho hai điểm A và B. Điểm M thỏa mãn điều kiện
Cho hai điểm A và B. Điểm M thỏa mãn điều kiện . Bài 1.55 trang 45 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học...
Bài 1,2,3,4 trang 56 sinh 10: Bài 13 khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Giải Câu 1,2,3,4  trang 56 sinh học lớp 10: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT. 1. Thế nào là năng lượng...
Bài 1 trang 20 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao , Một ô tô chạy trên đường thẳng, lần lượt đi qua bốn điểm...
Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng - Bài 1 trang 20 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao ...
Thúy Kiều – con người của hiện thực khổ đau, con người của vận mệnh bi kịch: Thúy Kiều đã được giải phóng khỏi...
Truyện Kiều - Thúy Kiều, con người của hiện thực khổ đau, con người của vận mệnh bi kịch. Thúy Kiều đã được giải...